Kde se publikuje v predátorských a místních časopisech?

Published in Studie IDEA, 2018

Recommended citation: Macháček and Srholec (2017). "Kde se publikuje v predátorských a místních časopisech?" Studie IDEA. 17/2017 https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/

The interactive study identifying Czech institutions most active in predatory and local publishing. See interactive paper here

Recommended citation: Macháček and Srholec (2017). “Kde se publikuje v predátorských a místních časopisech?” Studie IDEA. 17/2017.