Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice

Published in Studie IDEA, 2016

Recommended citation: Macháček and Srholec (2016). "Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice." Studie IDEA. 15/2016 https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku/files/downloads/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku.pdf

Estimating the extent of entrepreneurship among academics on one Czech based technical university Download paper here

Recommended citation: Macháček and Srholec (2016). “Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice.” Studie IDEA. 15/2016.